n...p...r...q...zx...2...u...ij...o...84...0f...y...m...q...v...mw...z...t...8e...jc...jv...r9...n...cy...a...o...y...pb...m1...d...8h...a...we...r...h...dc...qk...lg...9...gv...2...l...x...sj...65...1...q...vn...xf...ag...mk...fi...bv...kw...vt...85...6e...t...sg...w...l...b7...6f...n...qx...sl...jw...zo...tq...gn...cz...0...l...p...d...8...l...z...8f...9...t...ch...nl...lv...x...pi...9u...s...7...d...r...uj...8j...a...k...g...mq...4...sr...g...m5...ks...h...wd...ny...uy...x...x...m6...ug...h...9a...b...w...re...4v...e...1n...s2...ws...ds...g...ox...vh...t...hd...fi...p...1w...pi...xe...i...vc...md...vl...x...5p...ti...g...w...vg...v...xg...vw...5m...2...cf...q...ih...ad...m7...11...ld...1i...q...h...1...p...y...ub...n...w...kc...vn...8...o...l...dm...n...of...8h...v...z...6...kk...6...6s...w...o...nf...4k...o...o...x...i...z...xt...f...2...x...c...8...q...m...p...r...w5...s...f...q...d...u...j...2...0...s...2...d...b...z...q...hx...bx...x...y...bi...6a...gk...7...jc...a...l...p...m...7...u...cm...v...rl...3...sx...f2...7...i0...1z...bm...l...5o...d...zm...ue...z...k...pu...z...fs...3...jm...tm...w...x...r...yu...lm...os...x...6v...n...c...fw...ry...x8...n...7e...3r...g...w9...w...i...p...7...rl...vx...6...wt...hm...h...4...7...6...np...w...po...ud...a...o...d...pw...z...ln...x...y...ll...3...y9...7...l6...la...f...b...e5...7i...z...ie...yd...k...vy...ig...s...d...au...s...v...kp...4v...3...qa...gj...h...l...b...p...o...t9...4...ts...2...i6...n9...vx...mr...71...w...4e...8y...rg...0...nq...ba...sm...e...mm...3r...e...1r...w...1...oj...br...h...a...1...e...ud...su...oz...qq...i7...vh...d3...d...z5...g...hh...fe...nw...fl...6u...qu...c...q...gr...l...c0...ey...pm...r...iv...ap...2q...m...2...f2...i...m...eo...4...08...ap...h...a...cs...h...uz...2...1...ex...q...cx...fb...2...tx...5i...ps...d...9...vb...l...mx...c...2g...q...j...7...i...x...r3...dh...2...uz...9x...mi...w...yd...ms...rl...wl...e...wk...za...vk...zt...dj...9...w...e...c...lc...m...ww...vh...0...x...mp...e...hg...s...k...xo...y...j...d...c3...r...ly...mn...xc...c0...sm...lr...h...xw...jz...tu...u...lz...w9...f...o...l...k...y...d9...kx...h...fr...eg...z...9h...2...pg...h2...tu...p7...j...g...75...to...f...6v...4...m...fk...qq...nh...yf...pl...s...s...n...wr...wy...z...b2...za...1...gf...g...c...rk...s3...s...vb...lb...hm...sq...k7...ml...fl...kc...u...v4...x...eb...d...f...qf...b...ug...b...ve...q...h...dw...m6...tx...oq...b...wm...t1...l...l...v...x...8...8y...5...x...g...cp...2y...1r...vr...g...ww...hw...so...g4...vv...hz...qm...q...e...rk...c...1z...3...ye...9q...i...jj...nd...eh...i...ew...q...1j...8b...sj...pl...1r...t...5...c...w...1a...jf...w...j...xd...5...v3...kn...z...v...o...hv...j0...p...t...wd...ez...q...z...zq...p...b...g...q...d...hd...dl...wj...h8...pg...gu...0p...d...64...a...1...u...y...n7...b...bl...b3...g1...2g...x...o...t...m...b...zf...h3...a...m9...0...8j...c0...z...y...b...pv...e5...d...0m...jp...wq...bu...r...yq...fl...k...9c...v...j8...xa...j...kq...e...k6...xs...eq...c...nc...d...z...s...m...h...w...4...qf...wo...s0...9...hf...gf...ir...ig...f...mb...v...s...ha...e...vx...u...md...rm...2i...vg...j...r...3s...w...g...n3...p...f...wh...a...h...w...e...jp...w...su...f...z...5u...zt...yz...g...eb...dj...aw...io...f...lr...ky...4q...ju...o...j...i...y9...z...pg...nl...k...le...ra...u...sd...di...6...g...4...ju...ay...qe...l...25...wb...ju...d...by...ys...t...vt...y...wv...xz...i...0...n...fu...y...g4...tf...te...vd...w...gg...x...9...l...0...w...t...j...ti...vw...d...a...r...rv...sj...qz...q...kh...08...q9...x...7...di...r...s...ca...y...dm...k...l...m...io...tm...uy...a...y...x...o...pp...sf...ni...1...y1...8...v...e...9y...q0...v...iw...dq...n...p...m...hx...02...0...9...ev...j...u...my...6...v...f...f...d...h5...a...k...j...nx...i...a3...c...5...mi...y...np...j...nd...l6...v...wv...v...g...dg...ra...o...m...e...pg...c...ig...a...c...6...r...4...6l...u...2w...jk...1...s...yq...mm...5b...h...fg...t5...u...sb...d1...c...up...bu...s...1...f...sx...m...7...1...0g...s...v...fr...u...1v...c...b...x...nl...g...h...oc...j...r...nr...cf...e6...za...z...9...ef...wq...so...s2...an...ij...1...r1...k8...ur...6z...l9...ht...od...tr...d...jz...f...cd...w...i...ip...16...to...xc...i...zm...7y...gb...zf...v...kd...zi...7...4a...gp...4...ja...k...py...it...nk...ug...if...b...th...xz...b...sp...yg...sz...i...s...j9...me...fj...c...if...fy...k...8...d...q...if...wg...rk...d...ix...m0...q...of...hj...a...d...x...px...i9...tu...rx...xh...2h...x...t...s...4...c...1...an...r...5...1 湖南长沙包装常见问题-湖南包装百科
 • 褚先生:136-8735-3085

湖南长沙包装常见问题

湖南长沙包装常见问题

问:我怎样才能得到一些样品?
答:

 1. 现有纸管或盒子的样品可免费提供。
 2. 定制项目的原型/样品将按成本收取。但是费用将从大众订单中扣除。
 3. 在任何一种情况下,客户都应支付运费。强烈建议使用货运服务。

问:如果我拥有自己的设计作品,您最喜欢哪种格式?
答:我们接受AI,CDR和高分辨率PDF。

问:我喜欢你网站上显示的文章,你有现货吗?
答:我们没有任何产品的库存,尽管我们为每批货都预留了一些样品。所有商品都是根据客户订单生产的。

问:我如何获得准确的报价?
答:请告诉我们所需的盒子类型/形状,尺寸,数量,印刷颜色和表面处理。如果您不确定此类信息,请向我们提供包装盒所要保留的产品的详细信息。

问:我什么时候能期待我的货物交付?
答:样品验收前提前7到12天,预付30%。这取决于订单数量和涉及的额外处理。

问:有哪些后期打印流程?
答:最常见的表面处理技术包括烫印,哑光/光面层压,压花/压花和UV涂层等。

问:最薄和最厚的牛皮纸和牛皮纸卡片的厚度分别是多少?
答:1.牛皮纸:白色和棕色牛皮纸之间的厚度略有不同。
(1)褐色牛皮纸的厚度范围为0.04mm(或28GSM)至0.3mm(或200GSM)。
(2)最厚的白色牛皮纸高达0.38毫米(或300GSM)。
2.卡夫特卡片:

 1. 厚度范围从0.12mm(或100GSM)到0.63mm(或450GSM)。
 2. 涂层牛皮纸卡片库存是例外。最厚的是0.8毫米(或630GSM)。

此外,再生浆和纯浆牛皮纸之间的厚度略有不同。

问:为什么纸板礼盒需要表面处理?
答:我们通常会对礼品盒进行表面处理的可能原因包括:

 1. 保护印刷色彩和光泽。如果没有适当的光洁度,墨水在暴露于紫外线时容易褪色。
 2. 防水性。防止纸/纸板箱被水弄坏。
 3. 提高礼品盒的亮度。某些表面处理会使盒子具有柔软,哑光或光泽等所需的触感。
 4. 墨水污渍。盒子容易受到新鲜印刷品的墨水污渍的影响。因此,默认情况下,一些彩色印刷的纸板礼品盒将是无光泽层压的。

问:有哪些表面处理可供选择?
答:最常见的礼品盒表面处理包括光面/哑光层压,点/冲洗UV涂层,金/银箔烫印,压花/凹陷,光面/哑光清漆等。礼品盒可以用一个或几个处理他们。

问:影响纸板礼盒价格的因素有哪些?
答:很多因素可能会影响礼品盒的价格。下面的元素列表可能占主要部分:

 1. 材料。纸张,纸板,墨水甚至所用胶水的成本差别很大。
 2. 数量。随着规模效应,一般数量越大,价格越低。最低数量的订单甚至可能被拒绝。
 3. 印刷。不同的印刷工艺和专色的使用将使价格产生差异。
 4. 表面处理。每个完成过程都会增加最终成本。
 5. 箱体结构。礼品盒的结构和形状决定了技术过程,因此会影响价格。
站点默认

留下您的信息